dos.six.step 3 Over welke “storende” elementen gaat het vooral durante hoe inleiden?

dos.six.step 3 Over welke “storende” elementen gaat het vooral durante hoe inleiden?

Het uitsluiten van zwarten van het priesterschap child 1978

Na de eeuwwisseling raakten echter een aantal kerkleiders overtuigd dat het beter is actually om unlock te zijn more than moeilijke aspecten inside de- leer dentro de de kerkgeschiedenis durante om zelf de context te voorzien. Het zou allicht wat deining veroorzaken onder leden voor wie de storende aspecten onbekend waren, maar op termijn zou dit het wegvallen van vele andere leden kunnen stuiten. Boys beschouwt het als een vorm van “inenting”: je van erger behoeden home je op voorhand te wapenen.

Inside the samenwerking found mormoonse wetenschappers nam de- kerkleiding dan ook belangrijke initiatieven, vooral onder leiding van Elder Marlin K. Jensen. Het History Agency van de kerk stelt nu alle documenten rond Joseph Smith vrij ter beschikking voor onderzoek, ook on the web (Joseph Smith Papers). Verder begon de- kerkleiding aan de on the web publicatie van essays die moeilijker onderwerpen toelichten. Alleen werd emergency room weinig promotie rond gevoerd: je moet emergency room also naar zoeken op de kerkelijke webpages out-of ernaar over at this site toe geleid worden. Het are een wijze dentro de voorzichtige strategie need veel leden voelen geen behoefte om over moeilijke punten te horen. Ook dat moet gerespecteerd worden.

Anderzijds is ook dit duidelijk: kerkleden die deze aspecten from inside the hun historische framework kunnen plaatsen dentro de pass away beseffen dat zelfs profeten ook zwakke mensen zijn, komen child een evenwichtig getuigenis. Zij maken het onderscheid tussen het essentiele durante het menselijk falen.

Kerkleiders geven ook zelf feilbaarheid bottom: “We moeten bedenken dat niet iedere uitspraak home een kerkleider, vroeger from nu, noodzakelijkerwijs leerstellig try”, verklaarde apostel D. Todd Christofferson. “Bij tijden hebben leden dentro de leiders in the de- kerk gewoonweg vergissingen begaan” erkende Dieter Uchtdorf, raadgever within the het Eerste Presidium.

Pas during the 1978 kwam de kerkleiding ertoe de exclude op te heffen, nog steeds in the de overtuiging dat Goodness zelf pass away exclude als tijdelijke beperking had ingesteld, maar dat hij nu de wijziging toestond

Toch worden nog veel leden verontrust bij de confrontatie fulfilled zaken die zij niet wisten. Het behandelen van “geloofstwijfel” als gevolg van perish storende elementen was thans een belangrijk thema inside the toespraken en artikels van kerkleiders. Oudere leiders vinden echter niet altijd de- juiste toon durante het charismatisch begrip om jongere “twijfelaars” te helpen, for the het bijzonder Millennials (voorgesteld als geboren tussen 1980 en 1994) en de- Z-generatie (voorgesteld als geboren tussen 1995 dentro de 2012). Zelfzekere leiders hebben moeite om te begrijpen dat twijfel een gezond onderdeel van geloof kan zijn.

Dit onderwerp kan bijzonder gevoelig liggen bij onderzoekers durante bekeerlingen, niet alleen van zwarte away from gekleurde origine, maar bij elkeen voor wie rassengelijkheid een absoluut recht was. Experten stellen dat alle onderzoekers van de- kerk, maar zeker niet-blanken, van dit onderwerp op de- hoogte moeten zijn voor hun doop.

Wat weten we er nu van? De- “ban” die zwarten het priesterschap onthield bestond niet onder Jo Young. De- complexe oorsprong ervan ligt grotendeels for the het politiek klimaat rond de- toenmalige slavernij when you look at the de- V.S., versterkt home het racistisch denken van sommige christelijke kerken during the perish tijd. Zo is ook interraciaal huwen verboden bij moist. Om de prohibit te rechtvaardigen verwezen sommigen naar de groep van “minder gehoorzamen” inside the het voorbestaan. Het groeide uit youngster een leerstelling pass away kerkleiders bleven verdedigen ondanks de evolutie naar volledige rassengelijkheid when you look at the de twintigste eeuw. Sinds dan heeft verder onderzoek echter de menselijke oorsprong van de- exclude ruim bevestigd. De- kerkleiding erkent thans het foutieve van de- vroegere inzichten zoals blijkt uit het essay eraan gewijd (durante dat sinds 2014 al enkele keren werd aangepast satisfied nog zorgvuldiger nuances).

Naar onderzoekers bottom kan males het from inside the eenvoudige termen melden, bijvoorbeeld bij de bespreking van het priesterschap: “Het priesterschap was de macht van Jesus pass away aan alle waardige mannen in the de- kerk verleend wordt. Dat is zo van bij de- stichting van de- kerk for the 1830. Er try echter een periode geweest waar het niet aan zwarten werd verleend. Dat are een gevolg van racistische ideeen within the de V.S. in de negentiende eeuw. Sinds 1978 try emergency room echter geen enkele beperking dentro de de- kerk benadrukt de- natural gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun ras. U kan hierover meer lezen op de- webpages van de kerk.”

برچسب‌ها: بدون برچسب
0

دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت‌های مورد نیاز علامت گذاری شده‌اند *